Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

1.Definicije

Funduk.d.o.o.(u daljnjem tekstu Najjeftinije.hr) pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domeni najjeftinije.hr na world wide mreži (u daljnjem tekstu ).Usluge se sastoje od upravljanja sadržajem, posredovanja pri prodaji, provođenja financijskih transakcija, pružanja usluga putem Interneta te oglašavanja putem Interneta. Pojam „Internet stranice„ podrazumijeva sve Internet stranice unutar domene najjeftinije.hr te korištenjem istih podrazumijeva se da ste upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uvjetima prodaje i sigurnost.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim djelom uvjeta korištenja molimo Vas da se ne koristite ovim Internet stranicama.

2.Općenito

Ovim Uvjetima korištenja propisuju se pravila i uvjeti kojih se korisnici moraju pridržavati ukoliko žele sudjelovati na sadržajima koji su objavljeni na Internet stranicama na domeni Najjeftinije.hr.

Krajni korisnik odgovoran je čuvati sigurnosne zaporke i ostale podatke koje koristi pri korištenju usluga na Najjeftinije.hr.

Krajni korisnik je upoznat s mogučnošću da zbog tehničkih poteškoće Najjeftinije neće biti u mogućnosti u pojedinim situacijama pružati uslugu kao i da će Najjeftinije.hr napraviti sve da krajnjim korisnicima korištenja bude dostupno 24 sata dnevno u 7 dana u tjednu.

3.Promjene uvjeta

Najjeftinije.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez predhodne obavjesti ,ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Ukoliko dođe do takvih izmijena, a Vi nastavite koristiti Internet stranice na domeni Najjeftinije.hr smatra se da prihvačate Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka koji su trenutačno važeći. Sve izmijene u Uvjetima korištenja i Izjava o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objeve na Internetskim stranicama.

4. Oprema

Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje sve svoje računalne opreme, te sve sa tim povezane troškove. Najjeftinije.hr nije odgovoran za bilo kakva oštećenja prema Korisniku koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove Internetske stranice ,kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama Najjeftinije.hr su privatno vlasništvo. Krajnji korisnik se obavezuje da će se koristiti ovim servisom po uvjetima koji su opisani i definirani ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih Internetskih stranica objavljivati ,prenositi ili učiniti dostupnima na bilo  koji način, nikakve matrijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih kao što je uvredljivi sadržaji, iznošenje neistine, klevetnički, vulgarni ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji te koji potiće na protupravne aktivnosti ,na drugi način krši bilo koji propis, te bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Funduk.d.o.o. sadrži oglašavanje ili ponudu čijih proizvoda i usluga najjeftinije.hr zahtjeva i očekuje od svih korisnika da sve njihove aktivnosti u vezi s korištenjem ovih internetskih stranica bude u skladu s propisima propisuju zakoni Republike Hrvatske. Najstrože je zabranjeno da krajnji korisnik na bilo koji način animira i poziva druge krajnje korisnike da se pridruže internetskim servisima koji su izravno ili neizravno konkurencija Najjeftinije.hr.

6. Intelektualno vlasništvo

Najjeftinije.hr je vlasnik autorskih prava za sve sadržaje koji su objavljeni na internetskim stranicama Najjeftinije.hr te su samim time u vlasništvu Najjeftinije.hr. Svi materijali koji se nalaze na Najjeftinije .hr internetskim stranicama u vlasništvu su tvrtke Funduk d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom ili se sukladno odobrenju nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i dizajnu. Privatni korisnici  mogu kopirati ili koristiti neke djelove sadržaja koji se nalaze na internetskim stranicama na domeni Najjeftinije.hr, ali samo u privatne svrhe bez prava da se ti materijali objavljuju u službene svrhe pravne ili privatne osobe. Korisnik ovih Internet stranica ne smije objavljivati, mjenjati, prenositi, sudjelovati u prijenosu, stvarati izvedenice ili prodaji te na bilo koji način iskorištavati sadržaj dali u cjelosti ili djelomično. Stavljanje matrijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internet stranica,korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima izričito dao tvrtki Funduk d.o.o. potpuno besplatno bez novčane naknade, licencu za korištenje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, modeficiranje te distribuciju takvog matrijala u potpunosti ili djelomično na području cijelog svijeta. Korisnik daje drugim korisnicima preko pristupanja, spremanja, pregledavanja te reprodukciju isključivo za njihovu vlastitu upotrebu.Tvrtka Funduk d.o.o. zadržava prava kopiranja ,mjenjanja objave, te distribucije bilo kojeg materijala koji korisnik učini dostupnim na ovim Internet stranicama. Sve povreda navedenih prava, slučajna ili namjerna predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s Internet stranice podlježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

7.Izjava o jamstvu i ograničenju odgovornosti

Korisnik je suglasan da je korištenje Internet stranice na domeni Najjeftinije .hr isključivo na njegovu vlastitu odovornost. Najjeftinije.hr kao ni jedna treća osoba povezana s njom, ne jamči ni na koji način da upotreba ovih Internet stranica neće biti prekinut ili da će biti bez teškoča u uradu. Tako isto domena Najjeftinije.hr nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica kao ni za točnost, pouzdanost, sadržaj bilo koje informacije, robe ili usluge dane preko ovih Internet stranica.Ovu izjavu o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom ,prekidom, kvarom, kašnjenjem u radu, brisanjem, računalnim virusom, prekidom i prijenosom telekomunikacijskih linija, raskidom ugovora, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, neprilkadnim ponašanjem, nemarom te bilo kojom drugom radnjom. Krajni korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Funduk d.o.o. nije odgovorna za neprikladno, uvredljivo ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u  potpunosti snosi korisnik. Tvrtka Funduk d.o.o. i njeni partneri koji uređuju sadržaje te pružatelji informacije uz predhodno navedene uvjete neće biti odgovorni, bez obzira na uzorak ili trajanje, za bilo koje netočnosti, pogreške te druge nedostatke, neprikladnosti i neizvornosti informacija koje se nalaze na ovim Internet stranicama kao ni za prekid ili kašnjenje informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja te gubitke koji iz tog proizlaze. Korisnici ne smiju koristiti Najjeftinije.hr za promiđbu, bilo komercijalnu ili nekomercijalnu, političku, vjersku ili slično. S obzirom da Najjeftinije.hr ne kontrolira i ne autorizira sav sadržaj na domeni Najjeftinije.hr ne može biti odgovoran za bilo kakve štete, potraživanja, izgubljenu dobit, gubitak ugleda ili slično nastalo korištenjem i tumačenjem informacija objavljenih na Najjeftinije .hr.

8.nadzor

Najjeftinije.hr ima pravo u svakom trenutku nadzirati informacije i podatke koje su objavljene od strane krajnjih korisnika kako ne bi došlo do kršenja stavki reguliranih ovim Uvjetima korištenja kao i zakona Republike Hrvatske. Najjeftinije.hr zadržava pravo da u svakom trenutku makne podatke koji bi na bilo koji način mogli ugroziti pravila regulirana ovim Uvjetima korištenja te ukinuti lozinke, zaporke, te korisnički račun krajnjeg korisnika s čijeg su se ponavljala kršenja pravila i obaveze regulirane ovim Uvjetima korištenja.

9.privatnost

Objavljivanjem komentara, poruka ili informacija bilo kojeg sadržaja na ovim Internet stranicama, smatra se da korisnik daje tvrtki Funduk d.o.o. pravo korištenja tih komentara, poruka i informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja ili bilo koju pravno dozvoljenu namjenu. Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije kao što su komunikacija putem foruma, cheta ili drugog načina komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Najjeftinije.hr može nadzirati sadržaje komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Najjeftinije.hr kao ni podružnice tvrtke, odgovorne osobe u tvrtki, agente i zaposlenike za naknadu štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internetskih stranica na domeni Najjeftinije.hr od strane korisnika. Najjeftinije.hr se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja matrijala na Internet stranicama trećih strana, a na koji bi se moglo pristupiti sa Internet stanice Najjeftinije.hr. U slučaju da korisnik pristupi Internet stranicama trećih strana, isto to čini  isključivo i samo na vlastitu odgovornost,što podrazumijeva isključenje odgovornosti Najjeftinije.hr. Pristup i korištenje Internet stranica Najjeftinije.hr zabranjen je osobama mlađim od 14 godina, a za sve eventualne pravne sporove koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internet stranica u nadležnosti su suda u Zagrebu.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na Internet stranici www.najjeftinije.hr smatra se da je korisnik ove uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Funduk d.o.o.
Sjedište:: Klaićeva 14
10000 Zagreb
OIB: 17961027104
MB:1461745

Telefon: 01 558 3974
Fax: 01 558 3974
Email: Kontakt
© 2021 najjeftinije.hr | Izradio 7dana.hr